Posts tonen met het label Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Hoed u voor mensen die iets zeker weten. Alle posts tonen

vrijdag 24 augustus 2012

Hoed u voor mensen die iets zeker weten - Jan Terlouw


Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in 2011 stelde Jan Terlouw het boek Hoed u voor mensen die iets zeker weten samen, waarin hij in niet eerder gepubliceerde of bewerkte lezingen, essays, gedichten, sprookjes en toneelteksten terugblikt op zijn zijn rijk en vooral geëngageerd leven als schrijver, fysicus en politicus. Hij stelt  in dit boek wezenlijke vragen over duurzaamheid, democratie, mensenrechten, welvaartsverdeling, wetenschap en geloof. En maakt zich er bepaald niet vanaf met gemakkelijke antwoorden.

Jan Terlouw  is bekend als politicus maar zeker net zo bekend als schrijver van Oorlogswinter en Koning van Katoren. Boeken die na veertig jaar nog steeds veel gelezen worden. En toch schrijft hij in zijn voorwoord:  ‘Het meest onvoorziene wat me is overkomen, is dat ik schrijver ben geworden’.  
Als hij nu moet kiezen tot welk werkveld hij zich het meest aangetrokken voelt, dan kiest hij voor de wetenschap. Terlouw: “Dat is omdat ik dat deed in mijn jeugd, dat zit het diepst. En dat is ook omdat mijn wetenschappelijke instelling, die ik heb verworven in die tijd, wel zijn invloed heeft gehad hoe ik politiek handelde en hoe ik schrijf en niet omgekeerd.”

Uit alles blijkt dat Terlouw meer geïnteresseerd is in vragen dan in oplossingen. “Met mensen die het zeker weten is geen dialoog meer mogelijk. Het leven is zoveel mooier, vrijer en vriendelijker als mensen dingen niét zeker weten.”

Henk Nijhof interviewt Jan Terlouw donderdag 6 september over dit boek, waarin Terlouw ook in gaat op de actuele Nederlandse politiek. En aangezien we vlak voor de verkiezingen zitten is te verwachten dat ook dit een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn.