maandag 9 januari 2017

Korte lontjes: 99 tips voor het omgaan met jongeren in de klas

In het onderwijs maar ook op het voetbalveld en op straat kun je ze tegenkomen: jongeren met korte lontjes. Een kort lontje kan weinig kritiek verdragen. Waarom zegt u dat? U moet altijd mij hebben. Ze reageren vaak explosief als je ze aanraakt. Wat, raak jij me aan!! Ze ontkennen dat ze iets gedaan hebben, ook als je het duidelijk hebt gezien. En na een brutale opmerking: als ik dat vind dan mag ik dat toch zeggen?

In Korte lontjes geeft Hans Kaldenbach 99 tips praktisch tips hoe je met deze jongeren omgaat en die je morgen al kunt toepassen. En het is ook nodig want hij constateert een duidelijke toename van korte lontjes.

Hans Kaldenbach geeft wat achtergrond hoe korte lontjes zijn ontstaan: onze manier van opvoeden is in de afgelopen tientallen jaren ingrijpend veranderd. De relatie en gezag tussen opvoeder en kinderen is verschoven van verticaal naar horizontaal. Kinderen zijn assertiever, vinden zichzelf belangrijker en hebben de behoefte om veel besluiten zelf te nemen i.p.v. probleemloos doen wat een ander wil. Ook opvoeders zijn veranderd: ze zijn minder overtuigd van hoe het hoort, twijfelen of ze het wel goed doen en hebben meer behoefte aan instemming van het kind.

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat een deel van de jongeren, de kwetsbare groep, ontregeld is geraakt. In onze moderne samenleving met veel horizontaal gezag is zelfstandigheid het doel van de opvoeding geworden. Niet de omgeving moet sturen maar jongeren moeten zichzelf sturen. Ook opvoeders moeten zelf vorm geven aan hun opvoeding. Niet alle jongeren zijn hier psychisch sterk genoeg voor of hebben geen krachtige sensitieve opvoeders.

In Korte lontjes krijg je talrijke praktische tips en adviezen over het omgaan met jongeren met een ‘kort lontje’: de dagelijkse praktijk en talrijke voorbeelden staan centraal. De auteur kiest voor de zogenoemde judoaanpak: meebewegend ombuigen. Verder gaat hij uit van: in verbinding blijven en ga niet vechten, vluchten of verstijven. Goed om te weten is dat de verticale aanpak bij alle jongeren tegenwoordig niet meer werkt.  

Reserveer Korte lontjes in onze catalogus.

Geen opmerkingen: