maandag 10 februari 2020

De zin van het leven

Op 1 april 2017 kreeg journalist Fokke Obbema een hartstilstand en was hij plotseling even dood. Er was geen verklaarbare reden voor deze hartstilstand. Nooit gerookt, een matig drinker, geen overgewicht, dagelijks gezond leven en enkele keren per week sporten. Aanvankelijk had Obbema de neiging de gebeurtenis te bagatelliseren, maar allengs kwamen er toch vragen. Waarom? Waarom ik? Waar kwam dat goedje plaque vandaan dat de aders had dichtgeslibd. Het kon toch niet zo zijn dat het er gewoon was?

Ruim een jaar na zijn hartstilstand schreef Fokke Obbema een aangrijpend artikel in de Volkskrant over zijn hartstilstand. Het was de inleiding van een serie interviews die een jaar lang wekelijks volgde in de maandagkrant en waar ik gaandeweg steeds meer naar uitkeek.

In zijn zoektocht naar antwoorden ging Obbema op bezoek bij de meest uiteenlopende mensen om een antwoord te vinden op de vraag: Wat is de zin van het leven? Nu zijn deze interviews gebundeld in het boek 'De zin van het leven: gesprekken over de essentie van ons bestaan'.Denk niet dat je hier te maken hebben met zweverige interviews, integendeel. Er komen schrijvers, een filosoof, predikant, vogelexpert, psycholoog, advocaat, kunstenaars, een bergbeklimmer, astrofysicus, biochemicus en nog veel meer langs. Sommige namen zijn bekend: Kim Putters (directeur SCP), Jolande Withuis (socioloog), A.L. Snijders (schrijver), Joke Hermsen (filosoof), Ivan Wolffers (arts en schrijver). Andere namen zijn (mij) niet bekend. Ze hebben echter allemaal als overeenkomst dat ze op een of andere manier een eigen beeld hebben op de dood en hoe de zin van het leven zich daartoe verhoudt.

Niet elk interview verloopt op dezelfde wijze, maar wel wordt elke keer de vraag gesteld: Wat is de zin van ons leven? Ook start elke interview met een korte inleiding over de geïnterviewde. Wat is hun achtergrond, een korte schets van waar iemand vandaan komt. Dit is een sterke opening, want smaakt daarna altijd naar meer. Het is moeilijk om inhoudelijk verder iets over het boek te vertellen, omdat de verhalen zo uiteen lopen, vanuit die ene vraag. Dat maakt het ook zo ongelooflijk boeiend. Er bestaat niet één waarheid. Nee, natuurlijk bestaat die niet, en al die verschillende inzichten bij elkaar zetten je voortdurend aan tot nadenken...

Eveneens het noemen waard zijn de foto's die bij de artikelen werden geplaatst van de geïnterviewden.  Allen staan met gesloten ogen, maar stralen desondanks iets volkomen eigens uit. Deze foto's zijn gelukkig ook in het boek opgenomen.
En een derde terugkerend ding: elke geïnterviewde geeft een leestip. Dat betekent dat je, als je eenmaal aan dit boek begonnen bent nog jaren vooruit kunt als je het uit hebt.

Fokke Obbema was even dood. Het bracht hem het volgende:
Juist onze eindigheid verschaft ons inzicht in wat belangrijk is en waar onze prioriteiten liggen. De dood kan ons helpen onze kijk op het leven te scherpen.Een poging doen te bevatten wat ons leven eigenlijk voorstelt: wat is de betekenis ervan, heeft dit alles zin?
 Reserveer in onze catalogus

Geen opmerkingen: