woensdag 7 augustus 2013

De tijgerkat

Via een vriend werd ik geattendeerd op De tijgerkat van Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ik val maar met de deur in huis: een fantastisch boek! In eerste instantie start het boek enigszins wetenschappelijk. Het zit namelijk zo. Tomasi di Lampedusa schreef 'De tijgerkat' ergens laat jaren 50 en deed zijn uiterste best het boek gepubliceerd te krijgen. Dit ging niet geheel naar wens en hij overleed terwijl het boek nog niet was gepubliceerd.
Ondertussen had hij verschillende mensen en uitgeverijen versies van zijn manuscript gestuurd en werkte ook zelf nog verder aan het manuscript. Hij liet zijn adoptiefzoon beloven het boek gepubliceerd te krijgen en uiteindelijk lukt dat ook, maar er bestond enige verwarring over wat nu het juiste manuscript was. Genoemde adoptiefzoon, maar ook de vertaler lichtten uitvoerig toe waar de verschillen zitten.

Maar goed, uiteindelijk begint gewoon het verhaal van Don Fabrizio Corbėra, prins van Salina, en het verval van de Siciliaanse aristocratie aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. In verschillende fragmenten spelend tussen 1860 en 1910 schetst Tomasi di Lampedusa een onvergetelijk beeld van de Sicilianen, het Siciliaanse landschap en de mores van de Siciliaanse adel. Het boek start met de landing van Garibaldi en zijn '1000 mannen' bij Marsala wat achteraf de aanleiding blijkt te zijn voor de eenwording van het huidige Italië. Don Fabrizio onderkent onmiddellijk de implicaties van de ontwikkelingen en steunt zijn revolutionaire lievelingsneef waarbij het motto luidt: als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.

De tijgerkat is ook verfilmd, door niemand minder dan Luchino Visconti: Il Gattopardo (1963). Ook deze verfilming schijnt magistraal te zijn, die ga ik nog beleven!Tomasi di Lampedusa was zelf de zoon van de hertog van Palma en prins van Lampedusa. Zijn eerste opzet was om 24 uur uit het leven van zijn grootvader te beschrijven, maar dit groeide dus uiteindelijk uit tot een tijdsbeeld van bijna een eeuw.
Uit het nawoord van de vertaler:Allereerst gaat het om een historische roman, die ons inzicht biedt in de sociale, politieke en staatkundige ontwikkeling van Italië, en van Sicilië in het bijzonder, tijdens de omwenteling van 1860 en daarna.Maar ook vormt dit relaas een klacht over het onvermijdelijke einde van alles waaraan wij hechten. Tegelijkertijd bevat het een sensuele verheerlijking van de wereld zoals deze zich aan ons voor kan doen: in de schoonheid van vrouwen en mannen  de pracht van parken, van bloemen, van kleding, de smaak van lekker eten, de trouw van honden, de glans van meubelen en kunstvoorwerpen, de luister van kerken en paleizen, de troost van religie en wetenschap, de ontzagwekkende heerschappij van natuur en klimaat. En daartegenover: een satire op de dwaasheid van het sociale leven, de uiteindelijke vruchteloosheid van ieder streven.
Reserveer in onze catalogus!