vrijdag 17 juli 2015

Stil de tijd - pleidooi voor een langzame toekomst

Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In Stil de tijd neemt Joke Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Zij stelt vragen als: 'Bestaat er nog een andere, meer persoonlijker tijd dan de kloktijd' en 'Heeft de tijd een begin en einde?' Een pleidooi voor meer evenwicht tussen de kloktijd en lokale agenda's enerzijds en de innerlijke tijdservaring en de tijd van de ziel anderzijds.

"Geen tijd hebben – dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van grote denkers ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen."

Kijk, dat is nu precies wat ik ook altijd al ervaar. We rennen maar door, altijd geluid en beweging om ons heen, overal indrukken, en altijd het gevoel dat we geen tijd hebben. En ik doe er net zo hard aan mee. Maar het is juist de verveling, het leegmaken van je hoofd, het bewust ervaren van Vrije Tijd, de stilte, die je creativiteit een boost zal geven en je echt nieuwe gedachten zal opleveren. Joke vertelt mooi over al deze waarden aan de tafel bij Wim Brands in Boeken.

Voor mij begint de vakantie. Even niet meer rennen en geen tijd hebben. Ook al staat er nog van alles op m'n lijstje. Echt iets veranderen aan die leef- en werkhouding lijkt een utopie. Maar ik weet nu al dat ik na m'n traditionele stilteweek deze zomer me opnieuw voorneem er echt beter m'n best voor te doen. Het is namelijk zó helend en van levensbelang om die innerlijke tijd stil te kunnen zetten.

Een moeilijk boek, maar zeker de moeite waard om er de tijd voor te nemen!

Reserveer in onze catalogus.

Geen opmerkingen: