woensdag 19 maart 2014

Stadsdichter: Metafoor

METAFOOR

Nog even over het vierkant in de toendra,
het scherp omlijnde beeld, bedacht voor

deze stad, op schrift gesteld,- waar is het
terug te vinden in de werkelijkheid van

alledag: duidt het op de plaats, op de kaart
gezet tussen venen en vennen, het eiland


waar een havezate stond en een paar beken
samenvloeiden, het marktplein, elke tegel daar,

of blijft het bij de grond voor dit gedicht, zeker
als het op straat komt te liggen,- als een vel papier?

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

Geen opmerkingen: