woensdag 26 maart 2014

Stadsdichter: Veldwijk

VELDWIJK

Het is al bijna niet meer voor te stellen
dat het ouderlijk huis zich hier bevond,

de hele wijk tegen de vlakte, een leegte
als na een hopeloze veldslag, her en der
nog een boom, houvast voor herinnering,-
het grasveld hield van de bal, de struiken

graaiden onder de rokken van een meisje
lief, de paarse slaapkamer droomde erg

van haar, en bij het raam stond de telefoon,
getuige ook die dode kabel daar uit de grond.

John Heymans
Stadsdichter 2012 - 2014

Geen opmerkingen: