woensdag 2 april 2014

Vreemdeling

Maria is dominee in een klein dorpje in het noorden van Finland. Na een traumatische gebeurtenis ontvlucht ze haar parochie en echtgenoot en probeert zichzelf terug te vinden in New York. Dat is heel in het kort waar Vreemdeling van Riika Pulkkinen over gaat.

Het is slechts het bovenste laagje, want in dit verhaal zijn vele lagen terug te vinden. En het geeft bij lange na niet weer hoe fraai die verschillende lagen en verhalen aan elkaar gekoppeld zijn. Een boek dat me vrijwel direct in z'n greep had!


De titel Vreemdeling slaat direct op het centrale thema. Riikka Pulkkinen laat dit concept op verschillende manieren in de roman terug komen. Zo komt de vreemdeling niet alleen terug als onderwerp in het verhaal, maar ook in de uitwerking van de personages. Iedereen die weggaat van waar hij vandaan komt, of dat nou tijdelijk of voorgoed is, wordt een vreemdeling met bijbehorende problemen: het gemis van wat je achtergelaten hebt, aansluiting vinden in een onbekende maatschappij en soms racisme. Riika Pulkkinen laat op slimme wijze de vorm en inhoud van de roman samen vallen, waardoor deze centrale boodschap sterk overkomt en je meegezogen wordt in het verhaal.

Welke lijnen zitten er allemaal in dit boek? Natuurlijk de spirituele. Maria is dominee in de Evangelisch-Lutherse Kerk, de godsdienst met de meeste aanhangers in Finland. Wat ik niet wist is dat deze kerk qua structuur lijkt op de Rooms-Katholieke Kerk met negen bisdommen en een dominee die een toga draagt, maar met een dienst die ‘mis’ wordt genoemd. De jonge Maria is obsessief met het geloof bezig en gefascineerd door boetedoening. Mélanie, de vrouw bij wie ze onderdak vindt in New York heeft een geheel eigen visie op spiritualiteit.

Dan het dansen! Mélanie, die mensen leert dansen, leert Maria dansen vanuit haar diepste zelf. Persoonlijk vond ik dit één van de meest bijzondere passages uit het boek. Prachtig zowel in woorden als stijl.
En de seksualiteit, of het lichamelijke. Maria laat in Finland haar geliefde (alhoewel, in het boek noemt ze hem haar Onuitstaanbare) achter en in New York verliest ze zich in het pure lichamelijkheid van de Onbekende.

En dan, last but not least, is er Yasmina. De kleine Yasmina die door Maria onder haar hoede is genomen, maar die zij desondanks niet heeft kunnen beschermen en waar deze vlucht en worsteling met het geloof allemaal mee begonnen is.

En waar dit dan allemaal toe leidt? Dat kun je het beste zelf uitvinden. Lezen dus.

Reserveer in onze catalogus

Geen opmerkingen: