woensdag 10 februari 2016

Het spookklooster

Robert van Gulik was een erudiet man. Hij studeerde Sanskriet, Chinees en Japans en promoveerde cum laude. Hij was ook schrijver. Vooral bekend van zijn Rechter Tie verhalen. 'Het Spookklooster' is één van deze Rechter Tie verhalen. Een veelzijdig man ook, want hij illustreerde de Rechter Tie verhalen zelf. Zijn werkzame leven heeft hij als ambassadeur doorgebracht in landen als China, India en Japan. Wat zijn Rechter Tie verhalen zo bijzonder maakt zijn de beschrijvingen over het leven in China in de 7e eeuw na Chr.

Hij baseerde zijn Rechter Tie-romans op een historische magistraat genaamd Di Renjie die in de T’ang-dynastie van het oude China leefde (630–700 na Chr.). Als magistraat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie loste hij als meester-detective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op.

In 'Het Spookklooster' krijgen Rechter Tie en zijn gezelschap tijdens een stormachtige nacht in een onherbergzame streek onderdak in het Klooster de Morgenwolken. Tie kent het taoïstische klooster omdat niet lang geleden drie meisjes er de dood vonden. Ook nu gebeuren er onheilspellende, onverklaarbare dingen en Tie en zijn rechterhand Tao Gan hebben het vermoeden dat de kloosterlingen iets achterhouden. Tie gaat op onderzoek uit, maar stuit op tegenwerking van de prior en de abt.  In een beklemmende dooltocht door de eindeloos lijkende gangen en trappen van het uitgestrekte klooster wordt de rechter bewusteloos geslagen. Maar bij het aanbreken van de dageraad heeft Tie de gruwelijke waarheid ontrafeld.

'Het spookklooster' verscheen voor het eerst in 1962. Dat klinkt oud en lang geleden, maar de wereld van het China uit de 7e eeuw na Chr. wijzigt niet meer. Het verhaal is er even spannend en ingenieus om. Van Gulik gebruikt een enigszins formeel taalgebruik, dat goed bij de inhoud van het boek past, maar verwerkt daarnaast ook de nodige humor in zijn verhaal. In deze uitgave is een voorwoord opgenomen van Thomas van Gulik, de zoon van de schrijver. In zijn voorwoord vertelt hij kort iets over de setting waarbinnen de Rechter Tie verhalen zich afspelen.

Gewoon een goede detective! En ook van de andere Rechter Tie verhalen komt een herdruk.

Reserveer in onze catalogus

Geen opmerkingen: