maandag 29 februari 2016

Nu of ooit...; de rechten van het kind

Arend van Dam is een held. Echt waar. Een kinderboekenheld. Hij bezit de gave om kinderen de belangrijkste kennis over ons land, de wereld, de geschiedenis, de kunsten en onze tradities bij te brengen. Hoe? Via prachtige verhalen. Wist je dat je kennis beter onthoudt als het je via een verhaal wordt overgedragen? Nou, dat hebben Arend van Dam en zijn vaste illustrator Alex de Wolf dus heel goed begrepen. En hun lezers zijn ze dankbaar!

Lang geleden... blogde ik al over twee van zijn voorleesboeken. Het waren de eersten van wat inmiddels een hele serie is geworden! En alle voorlezende ouders raad ik aan om deze serie een vast onderdeel te laten zijn van elke verjaardag en andere feestelijke gelegenheid. Of leen ze gewoon in de bibliotheek natuurlijk. Voor nu licht ik er graag een redelijk actueel boek uit: Nu of ooit...de rechten van het kind in vijftig voorleesverhalen.

Het Kinderrechtenverdrag is op 20 november in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Nederland heeft op 6 februari 1995 het Kinderrechtenverdrag geratificeerd. De verplichtingen onder het Verdrag zijn sindsdien dus bindend voor de Nederlandse staat. Dat er een goed Kinderombudsman is, die met o.a. dit Verdrag onder de arm toezicht houdt op het naleven van die rechten, lijkt me dus een hele goeie zaak.

Voor kinderen is het interessant om te leren om wat voor soort kinderrechten het eigenlijk gaat. Het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te leven en tijd om te spelen zullen de meeste kinderen wel snappen. De zogenaamde beschermingsrechten, zoals het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting, lenen zich al meer voor een goed gesprek op de bank of in de klas. Maar het wordt pas echt ingewikkeld als je iets wilt uitleggen over het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van geweten, gedachten en godsdienst.

Nu er zoveel kinderen - soms zelfs zonder ouders - als vluchteling ons land binnenkomen, is het des te belangrijker dat we niet vergeten dat ook deze kinderen recht op bescherming hebben, op gezondheidszorg en onderwijs. En deze mooi geschreven verhalen, inclusief een overzicht van alle rechten, bieden een perfect handvat om dat gesprek met kinderen aan te gaan. Dank Arend.

Reserveer dit voorleesboek in onze catalogus.

Geen opmerkingen: