woensdag 4 mei 2016

Familiegeheim

Deze week staat Nederland stil bij oorlog en vrede. En telkens weer komen er nieuwe verhalen tevoorschijn van ervaringen, van individueel menselijk leed, van wat repressie met mensen doet. De één verandert in een held, de ander probeert zo goed en zo kwaad als het kan het gewone leven op te pakken.
Ons leven bestaat uit het voortdurend maken van keuzes. Zo ook in een oorlog. Soms maak je de juiste keuze, soms een foute keuze. Over een foute keuze, althans in de ogen van de meeste mensen, gaat Familiegeheim van Caja Cazemier en Martine Letterie.

Eva gaat met haar ouders naar de begrafenis van haar opa. Dat is niet zo ongewoon. Wat wel ongewoon is, is dat Eva haar opa nog nooit gezien heeft. Sterker nog, er wordt bij Eva thuis nooit over de familie van haar moeder gesproken. Altijd als Eva erover begint wimpelt haar moeder het af. En zo ontdekt Eva op de begrafenis van haar opa dat ze een nichtje heeft van haar eigen leeftijd en, sterker nog, dat ze het heel goed met elkaar kunnen vinden. Eva en Annefloor vinden dat er maar eens eind moet komen aan al die geheimzinnigheid. Samen besluiten ze op onderzoek uit te gaan. Dat blijkt niet zo gemakkelijk, want wat diep weggestopt zit komt niet zo maar naar buiten.

Ver van het graf, dicht bij de muur die het kerkhof omringd, staat een oude vrouw. Ze ziet de twee meisjes bij het graf en denkt terug aan haar eigen jeugd, toen zij zo oud was als deze meisjes nu. Het was oorlog en de gebeurtenissen van toen hebben haar verdere leven nadrukkelijk bepaald. Nooit heeft ze er meer over gesproken, het achter zich gelaten alsof het nooit gebeurd was. Maar ze vraagt zich af of het niet tijd wordt in het reine te komen met de gebeurtenissen uit het verleden.

Cazemier en Letterie vertellen het verhaal van de opa en de overgrootvader van Eva en Annefloor. Beide waren lid van de NSB en waren dat uit volle overtuiging, omdat ze dachten dat Hitler kon zorgen voor een beter leven. Hanneke is de zus van opa en toen zij dertien jaar was wist ze niet beter dan dat wat haar vader zei klopte. Vaders (en moeders) weten immers wat goed is. Als de oorlog op z'n eind loopt moet Hanneke met haar moeder en tweeling broertje en zusje vluchten. Wat volgt is een triest verhaal over een klein meisje dat, als zoveel kleine meisjes in die tijd, heel snel volwassen wordt. Als de oorlog is afgelopen ontlopen de NSB-ers hun straf niet. In het kleine dorp waar Hanneke vandaan komt is niemand vergeten dat haar vader (en oudere broer, de opa van Eva) fout waren in de oorlog. Voor Hanneke en de beide moeders betekent dit dat ze een schuld met zich meedragen die niet de hunne is. Eva en Annefloor ontdekken op hun eigen wijze de waarheid en hoe dit de levens van meerdere generaties heeft beïnvloed.

Het verhaal heeft een positief einde dankzij het doorzettingsvermogen van de twee vriendinnen. Een boeiend en spannend verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten. Familiegeheim is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer 11 jaar, maar ook als je ouder bent is het een verhaal om even bij stil te staan.

Reserveer in onze catalogus

Geen opmerkingen: